Matematika

Zobrazených 1–16 z 19 výsledkov

 • Cvičenia z matematiky pre 7. ročník ZŠ

  Cvičenia z matematiky pre 7. ročník ZŠ

  Cvičenia z matematiky ako nepovinný predmet sú určené pre žiakov s hlbším záujmom o matematiku. Jeho osnova nadväzuje na povinný predmet matematika, rozširuje a prehlbuje učivo povinného vyučovacieho predmet.

  2,40 Pridať do košíka
 • Logaritmické lineárové počítadlo

  Logaritmické lineárové počítadlo

  Kniha je nielen návodom na počítanie logaritmickým lineárom, ale jej cieľom je aj naučiť čitateľa princípom numerického počítania, pri ktorom môžeme použiť logaritmy.

  9,70 Pridať do košíka
 • Matematická analýza 1

  Matematická analýza 1

  Prvý diel vysokoškolskej učebnice Matematická analýza obsahuje základné poznatky z teórie funkcií, limity, derivácie a integrálu, ktoré sú potrebné pri štúdiu spojitých procesov. Úvodné partie z teórie množín, reálnych čísel, algebry a topológie…

  17,80 Pridať do košíka
 • Matematická analýza 2

  Matematická analýza 2

  Z obsahu: Racionálne čísla; Funkcie; Mnohočleny; Lineárne rovnice; Kvadratické rovnice; Goniometria; Postupnosti; Stereometria; Technické krivky; Integrál funkcie; …

  16,40 Pridať do košíka
 • Matematické a statické tabulky

  Matematické a statické tabulky díl druhý – Statické tabulky

  Díl II. Statické tabulky

  2,90 Pridať do košíka
 • Matematické úlohy na prijímacie skúšky na vysoké školy

  Matematické úlohy na prijímacie skúšky na vysoké školy

  Zbierka úloh z matematiky vhodná pre uchádzačov na prijatie na vysokú školu. Obsahuje 200 vyriešených a 40 nevyriešených úloh. Na konci je prehľad niektorých definícií, viet a vzorcov, ktoré sa použili pri riešení.

  2,30 Pridať do košíka
 • Matematické vzorce

  Matematické vzorce

  Kniha je určena studujícím středních škol všech zaměření, posluchačům vysokých škol technických a všem, kteří při své pracovní nebo studijní činnosti potřebují rychlou a přesnou informaci ze základní oblasti aplikované matematiky.

  9,70 Pridať do košíka
 • Zľava! Matematika

  Matematika

  Učebnica pre 1. ročník vyšších priemyselných škôl z roku 1954.

  1,70 Pridať do košíka
 • Matematika pre stredné priemyselné školy a stredné poľnohospodárske technické školy.

  Matematika 1

  Matematika pre stredné priemyselné školy a stredné poľnohospodárske technické školy.

  4,50 Pridať do košíka
 • Matematika 6

  Matematika 6

  Matematika pre stredné priemyselné školy a stredné poľnohospodárske technické školy

  4,80 Pridať do košíka
 • Matematika a Mona Lisa

  Matematika a Mona Lisa

  Leonardo da Vinci bol jedným z najväčších géniov ľudstva, ktorý rovnako vynikal ako umelec, vedec a matematik. Čitatelia knihy Da Vinciho kód si mohli všimnúť tajomné súvislosti medzi matematikou, vedou a Leonardovým umením.

  7,20 Pridať do košíka
 • Matematika pre 4. ročník gymnázia

  Matematika pre 4. ročník gymnázia

  Obsah: Diferenciálny počet, Integrálny počet, Komplexné čísla, Rovnice, Systemizácia základných poznatkov z logiky, Systemizácia poznatkov o riešení rovníc a nerovníc…

  2,80 Pridať do košíka
 • Matematika pre priemyselné školy I., II.

  Matematika pre priemyselné školy I., II.

  Z obsahu: Racionálne čísla; Funkcie; Mnohočleny; Lineárne rovnice; Kvadratické rovnice; Goniometria; Postupnosti; Stereometria; Technické krivky; Integrál funkcie; …

  8,30 Pridať do košíka
 • Maturitné príklady z matematiky

  Maturitné príklady z matematiky

  Zbierka maturitných príkladov z matematiky z roku 1977.

  1,90 Pridať do košíka
 • Zľava! Neřešitelná rovnice

  Neřešitelná rovnice

  Mario Livio přichází po cenami ověnčené knize Zlatý řez s novým příspěvkem ke vztahu matematiky, vědy a umění. V centru jeho zájmu je tentokrát fenomén symetrie. Ta je jednak jedním ze základů lidského vnímání, ale také spojníkem mezi vědou a uměním, teoretickou fyzikou a světem kolem nás.

  6,90 Pridať do košíka
 • Počtovnica

  Počtovnica

  Počtovnica pre 1. ročník. Vydalo SPN ako učebnicu pre 1. postupný ročník základnej deväťročnej školy s vyučovacím jazykom slovenským.

  12,50 Pridať do košíka