Pedagogika

Zobrazuje sa všetkych 8 výsledkov

 • Formula osobnosti - Vladimír Levi

  Formula osobnosti

  V edícii Križovatky pokračujeme vo vydávaní série diel Vladimíra Leviho, ktoré sa stretli s mimoriadnym ohlasom u čitateľov. Po predchádzajúcich knihách tohto autora Umenie byť samým sebou (1980, 1982) a Umenie byť iným (1983) vychádza ďalšia kniha…

  2,20 Pridať do košíka
 • Grafológia

  Grafológia

  Kniha Grafológia je určená širokému čitateľskému okruhu, jej autor sa usiloval ozrejmiť predovšetkým základy modernej grafológie, jej metódy a možnosti.

  3,60 Pridať do košíka
 • Pedagogika B. P. Jesipov, N. K. Gončarov

  Pedagogika

  Z obsahu: Komunistická výchova a jej úlohy, Systém školského vzdelávania v SSSR, Predškolská výchova dieťaťa, Charakteristika detí školského veku, Základy didaktiky, Metóda školskej práce, Estetická výchova, atď…

  6,50 Pridať do košíka
 • První kroky učitele Libuše Podlahová

  První kroky učitele

  Táto publikácia nechce svojím názvom – Prvé kroky učiteľa – vyvolať mylný dojem, že začínajúcich učiteľov treba „učiť chodiť“, alebo že je dokonca nutné navádzať ich „ako v tom chodiť“.

  8,40 Pridať do košíka
 • Skúsenosti z vyučovania matematiky

  Skúsenosti z vyučovania matematiky

  Skúsenosti z vyučovania matematiky v V. – VII. triede strednej školy.

  7,90 Pridať do košíka
 • Stavba a činnosť ústrednej nervovej sústavy- Werner Fischel

  Stavba a činnosť ústrednej nervovej sústavy

  V súčasnosti jestvuje veľa výborných kníh o nervovom systéme človeka, boli však napísané hlavne pre potreby lekárov. Záujemci z iných vedných odborov potrebujú však kratší výklad najmä o stavbe a činnosti mozgu a miechy. V snahe vyplniť túto medzeru napísali sme túto knihu pre potreby pedagógov, psychológov a biológov.

  5,70 Pridať do košíka
 • Základné pojmy v pedagogike a andragogike- Štefan Švec

  Základné pojmy v pedagogike a andragogike

  Príručka s anglicko-slovenským slovníkom termínov s definíciami a s registrom ich slovensko-anglických ekvivalentov.

  11,30 Pridať do košíka
 • Základy psychologie inteligence- Imrich Ruisel

  Základy psychologie inteligence

  Autor sa zaoberá historickým vývojom aj súčasným poňatím inteligencie. Ukazuje zložitosť a pestrosť koncepcií vysvetľujúcich tento fenomén (rôzne teórie vymedzujúce všeobecne samotný pojem inteligencia, rozlíšenie jednotlivých druhov inteligencie, vzťah múdrosti a inteligencie, problematika umelej inteligencie, IQ testy atď.).

  8,70 Pridať do košíka