Učebnice

Zobrazených 1–16 z 43 výsledkov

 • Anglická konverzácia- Julie Kubíčková, Marianna Kramosilová

  Anglická konverzácia pre stredné školy a gymnáziá

  Učebnica angličtiny pre stredné školy a gymnáziá.

  4,50 Pridať do košíka
 • Angličtina pre 8. ročník základnej školy

  Angličtina pre 8. ročník základnej školy

  Učebnica angličtiny pre základné školy z osemdesiatych rokov 20. storočia.

  3,90 Pridať do košíka
 • Architektúra- Ľudmila Mičinská

  Architektúra pre 3. ročník SPŠ stavebných

  Predmet architektúra obsahuje množstvo poznatkov zo všeobecnovzdelávacích predmetov (literatúry, dejepisu, zemepisu, filozofie), ďalej v oblasti vlastného odboru a navyše tento predmet ocenia aj dobrí kresliči, pretože kreslenie historických architektúr…

  8,50 Pridať do košíka
 • Cvičebnica jazyka latinského

  Cvičebnica jazyka latinského

  Táto kniha je určená študentom 9.-10. postupného ročníka všeobecnovzdelávacích škôl.

  9,50 Pridať do košíka
 • Cvičenia z matematiky pre 7. ročník ZŠ

  Cvičenia z matematiky pre 7. ročník ZŠ

  Cvičenia z matematiky ako nepovinný predmet sú určené pre žiakov s hlbším záujmom o matematiku. Jeho osnova nadväzuje na povinný predmet matematika, rozširuje a prehlbuje učivo povinného vyučovacieho predmet.

  2,40 Pridať do košíka
 • Ekonomika 1

  Ekonomika 1

  Publikácia je prvým dielom učebnice pre 3. a 4. ročník SPŠ strojníckych. Oboznamuje so základnými pojmami z oblasti riadenia národného hospodárstva a so základnými črtami socialistickej a kapitalistickej ekonomiky.

  3,20 Pridať do košíka
 • Ekonomika 3

  Ekonomika 3

  Zbierka príkladov a úloh pre ekonomické cvičenia v strojárstve pre 3. a 4. ročník SPŠ strojníckych

  3,20 Pridať do košíka
 • Elektrické stroje

  Elektrické stroje

  Učebnica pre OŠ a majstrovské školy elektrotechnické.

  4,90 Pridať do košíka
 • Elektronika a sdělovací technika

  Elektronika a sdělovací technika

  Elektronika a sdělovací technika pro střední průmyslové školy elektrotechnické: Obor: silnoproudá elektrotechnika.

  4,90 Pridať do košíka
 • Filozofia

  Filozofia

  Spracovaný učebný text z filozofie vo forme skrípt je určený študentom dištančného vzdelávania.

  2,90 Pridať do košíka
 • Fyzikálna terminológia

  Fyzikálna terminológia

  Cieľom publikácie je predovšetkým jednoznačné vymedzenie najbežnejšie používaných fyzikálnych termínov približne v rozsahu stredoškolského učiva s malým presahom na vysoké školy.

  3,80 Pridať do košíka
 • Kvalifikační příručka elektroinstalatéra

  Kvalifikační příručka elektroinstalatéra

  Formou otázek a odpovědí probírá celý pracovní obor instalatéra včetně platných předpisů, norem a kvalifikačních popisů. Seznamuje s normami ČSN a ON, s vyráběným elektroinstalačním materiálem, typizovanými výrobky…

  16,00 Pridať do košíka
 • Kvalifikační příručka radiotechnika

  Kvalifikační příručka radiotechnika

  Úkolem, který si autor vytkl, je „poskytnout snadno přístupnou informaci o fyzikálních základech, základních principech, prvcích a zapojeních v nejdůležitějších oblastech“ radiotechniky.

  16,00 Pridať do košíka
 • Lekársky rozhovor Froelich - Bishop

  Lekársky rozhovor v praxi

  Kniha je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť obsahuje uvedenie do rôznych druhov reakcií, ktoré by mal lekár ovládať. Druhá časť obsahuje príklady rozhovorov s pacientami, pri ktorých možno precvičovať techniku vedenia rozhovorov.

  8,90 Pridať do košíka
 • Literatúra pre 7. ročník základnej školy- Viliam Obert, Jolana Mazáková

  Literatúra pre 7. ročník základnej školy

  Učebnica literatúry pre 7. ročník základnej školy.

  4,80 Pridať do košíka
 • Matematické úlohy na prijímacie skúšky na vysoké školy

  Matematické úlohy na prijímacie skúšky na vysoké školy

  Zbierka úloh z matematiky vhodná pre uchádzačov na prijatie na vysokú školu. Obsahuje 200 vyriešených a 40 nevyriešených úloh. Na konci je prehľad niektorých definícií, viet a vzorcov, ktoré sa použili pri riešení.

  2,30 Pridať do košíka