Slovenská klasika

Zobrazených 1–16 z 18 výsledkov

 • Babylon I

  Babylon 1. a 2. diel

  Margita Figuli predstaví posledné chvíle Chaldejska, svetovládnej otrokárskej ríše, ktorú dobyl Kýros, predstaviteľ perzskej rozpínavosti za novou svetovou mocou. Aj Kýros, ktorého zotročené vrstvy chaldejskej ríše čakali ako osloboditeľa, ukázal sa napokon krutým otrokárskym dobyvateľom.

  4,90 Pridať do košíka
 • Básne- Pavol Horov

  Básne

  V tomto súbornom vydaní vychádzajú prvé štyri básnické zbierky Pavla Horova: Zradné vody spodné, Nioba matka naša, Návraty a Defilé.  Básnická tvorba Horova je poznačená dramatickým vývojom udalostí od roku 1938 a najmä druhou svetovou vojnou.

  8,20 Pridať do košíka
 • Cesta zarúbaná Fraňo Kráľ

  Cesta zarúbaná

  Obdobie hospodárskej krízy, triedny boj, kontrast proletárskeho a meštianskeho života. Román sa delí na tri diely: časť prvá – Skúpy život, časť druhá – Rozbúrené srdcia, časť tretia – Nalomené jarmo.

  3,20 Pridať do košíka
 • Demokrati Janko Jesenský

  Demokrati

  Spoločenský román, kde autor pomocou šikovného využitia satiry a paródie kritizuje politické a spoločenské pomery v 1. československej republike.

  2,90 Pridať do košíka
 • Dielo XIV - Dojmy z Francúzska Martin Kukučín

  Dielo XIV – Dojmy z Francúzska

  Martin Kukučín sa po štrnásťročnom pobyte v Južnej Amerike vracia do oslobodenej vlasti. Pozdravy z Francúzska sú zápisy z jeho cesty cez vtedajšie povojnové Francúzsko, ktorého jazvy sa ešte len pomaly hojili.

  2,30 Pridať do košíka
 • Fontána pre Zuzanu Eleonóra Gašparová

  Fontána pre Zuzanu

  Príbeh dvoch sestier Zuzany a Maji, ktoré sa predierajú zložitými problémami dospievania a hľadajú samy seba. Zuzanin prvý vážny vzťah ku kamarátovi musí prekonať zaťažkávaciu skúšku, aby nadobudol pravú hodnotu. Symbolom zrelosti sa stáva fontána, spočiatku vyprahnutá a zbytočná.

  4,30 Pridať do košíka
 • Kronika Peter Jilemnický

  Kronika

  Medzi dielami, napísanými o Slovenskom národnom povstaní má kniha popredné miesto. Je v poradí posledným dielom, ktoré autor napísal. Námet čerpá z priebehu protifašistického odboja a Povstania na okolí Čierneho Balogu. Autor sa okrem osobného štúdia prostredia opieral o záznamy v obecnej kronike a výpovede účastníkov a obyvateľov horských osád.

  1,90 Pridať do košíka
 • Móric Beňovský Lujza Mühlbachová

  Móric Beňovský

  … takto sa vydávajú slovenské knihy, čo je všade verejnou tajnosťou. Toto vediac, obrátila som sa na spisovateľku paniu Louisu Mühlbachovú, aby okolnosť túto do povahy vzala, i povážiac, že hrdina deju v jej románe Moric Beňovsky je Slovák, dovolila bezplatne prítomný román preložiť do slovenčiny (Marína Bobulová rod. Pozdechová).

   

   

  39,00 Pridať do košíka
 • Muškát Vincent Šikula

  Muškát

  ,,Podobne ako Majstri aj Muškát je knižka o domove. všetko, čo som popísal je o domove. Je to moja hlavná, jediná a najmilšia téma. Inú tému nepotrebujem, k nej sa mi všetko viaže a všetko s ňou súvisí. A muškát mi odjakživa symbolizoval domov…Muškát nie je knižka o jednom človeku, ale o ľuďoch. O mne, o nás.“

  1,90 Pridať do košíka
 • Na zlobu dňa Janko Jesenský

  Na zlobu dňa

  Výber z poézie politickej a satirickej.

  2,60 Pridať do košíka
 • Narcis

  Narcis

  Príbeh románu sa začína príchodom hlavnej postavy Urbana Chromého do Ostravy. Urban dobrovoľne ukončil štúdium na filozofickej fakulte, predal knihy, priatelia mu vrátili dlhy a nikomu nepovedal, že odchádza pracovať do železiarní. To, čo prežíva, sa nedá nazvať nijako inak iba ako hľadanie samého seba.

  8,50 Pridať do košíka
 • Oráč a kosec Pavol Országh Hviezdoslav

  Oráč a kosec

  Uprostred nespútanej, ale čarokrásnej hornooravskej prírody, v časoch Hviezdoslavovho námestovského pobytu, zrodili sa vrcholné básnikove diela: Hájnikova žena, veľké epické skladby Ežo a Gábor Vlkolínsky a básne biblické. Tu v ústraní, v malom oravskom mestečku, ďaleko od „veľkého sveta“, ale blízko pri prameňoch zdravého ľudového života…

  3,30 Pridať do košíka
 • Povesti spod Sitna Jozef Horák

  Povesti spod Sitna

  Autor zmapoval územie Slovenska, sprevádzajúc zároveň čitateľa po rôznych historických obdobiach. V autorových povestiach sa snúbi básnivosť ľudu tohto kraja, ktorý povesti vytvoril a uchovával, s autorovou záľubou študovať historické dokumenty a poznávať cez ne život ľudí v rozličných obdobiach národnej histórie.

  1,90 Pridať do košíka
 • Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia Adolf Peter Záturecký

  Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia

  Záturecký vo svojej horlivej zberateľskej práci v oblasti prísloví nadviazal na vyše dvesto ročnú zberateľskú tradíciu u nás, ktorú doširoka rozvinula najmä generácia štúrovská. Využil folklórny materiál všetkých dovtedajších prístupných zbierok slovenských prísloví, zorganizoval prispievateľov z radov slovenskej vlasteneckej inteligencie…

  7,60 Pridať do košíka
 • Uršuľa Rudolf Sloboda

  Uršuľa

  Rudolf Sloboda vo svojej próze uvádza hrdinku, ktorá sčasti v sebaobrane, sčasti v žiarlivostnom afekte zabije svojho manžela. Uršuľa je mladá dvadsaťšesťročná žena, inžinierka, ktorá po skončení štúdia začne pracovať v bratislavskej Dimitrovke. Ešte počas školy, na brigáde, zoznámi sa s Janom Hodžom.

  8,60 Pridať do košíka
 • Veľké šťastie Timrava

  Veľké šťastie

  V popredí príbehu stojí dedina Babušinec a tri nerozlučné priateľky, predstaviteľky dedinskej inteligencie. Postupne zisťujú, že naplnenie lásky k jedinému a tomu istému človeku zrejme nebude jednoduché, ak vôbec možné. Toto je motív, na ktorom Timrava rozohráva množstvo zvláštnych a komických situácií.

  3,60 Pridať do košíka