Archetyp und Unbewusstes

Zobrazený jediný výsledok

  • Carl Gustav Jung Výbor z díla 2.

    C. G. Jung – Výbor z díla – II. svazek

    Archetypy a nevedomie. Zakladateľ analytickej psychológie skúma duchovný základ, ktorý jedinca spája s ľudským druhom. Psychika ľudskej bytosti nie je určovaná iba individuálnymi vnútornými vplyvmi, ale aj archetypy, ktoré sú spoločné rôznorodým kultúram. Psychika každého z nás je totiž spoluurčovaná duchovným dedičstvom všetkých predchádzajúcich generácií.

    29,00 Pridať do košíka