Historia del arte, tomo 7

Zobrazený jediný výsledok

  • José Pijoan - Dejiny umenia 7

    Dejiny umenia 7

    Siedmy zväzok Pijoanových Dejín umenia približuje čitateľovi európske umenie 17. a začiatku 18. storočia, ktoré svoju osobitosť vyjadrilo v barokovom slohu. Objasňuje vývojový proces a charakteristické črty tohto nanajvýš pôsobivého slohu v architektúre, maliarstve i sochárstve a poukazuje na jeho súvislosti s vtedajším spoločenským dianím (absolutizmus, protireformácia, protiturecké vojny).

    12,90 Pridať do košíka