Výskumný ústav kultúry a verejnej mienky vo Vydav. Obzor