Jana Plichtová

Zobrazený jediný výsledok

  • Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku

    Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku

    Autori a autorky výskumne invenčnej a teoreticky provokujúcej monografie kriticky analyzujú reálne možnosti občanov zúčastňovať sa veľkej či malej politiky. Reprezentatívny výskum, výskumné sondy a prípadové štúdie prispievajú k odhaleniu viacerých aspektov slovenskej občianskej spoločnosti, zviditeľňujú jej rezervy a nedostatky a poukazujú na možnosti prehĺbenia a skvalitnenia demokracie.

    8,20 Pridať do košíka