Kontakt

Kontaktné informácie

Ak sa s nami chcete skontaktovať, najlepšie bude ozvať sa nám emailom alebo telefonicky.

Email: info@domased.sk
Telefón: 0915962377
Adresa: bam.sk, s.r.o., Budimír 113, 04443 Budimír
Zodpovedná osoba: Peter Teplický

Prevádzkovateľ

Internetový obchod domased.sk prevádzkuje bam.sk, s.r.o.

bam.sk, s.r.o.
Budimír 113, 04443 Budimír
IČO: 45972354
DIČ: 2023173779
IBAN: SK6809000000000635186013
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
BIC SWIFT: GIBASKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 40442/V.

Orgán dozoru

Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva:

Slovenská obchodná inšpekcia – Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3
P. O. BOX A-35
040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru, tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55.