Jiří Bohuněk, Karol Klobušický, Růžena Kolářová, Eva Procházková