Erudica

Zobrazený jediný výsledok

  • Multikulturní výchova: předsudky a stereotypy

    Multikulturní výchova: předsudky a stereotypy

    Průřezové téma RVP „Multikulurní výchova“ klade na učitele nároky, z nichž vyplývají především tyto otázky: Jak efektivní začelnit multikulturalismus do výchovně-vzdělávacího procesu? Jaké metodicko-didaktické strategie zvolit, aby vědomostní kognicí nebyl potlačen výchovný aspekt…

    3,40 Pridať do košíka