Světové umění

Zobrazuje sa všetkych 8 výsledkov

 • Dějiny umění 6-José Pijoan

  Dějiny umění 6

  Šestý svazek je věnován 16. století, období, kdy v Itálii vydala své nejcennější plody renesance, kdy se s šířením jejich myšlenek otevřela nová kapitola dějin umění i v ostatní Evropě a kdy se jako její závěrečná fáze zrodil manýrismus. Jen vzácně se v historii rozvinula v poměrně krátkém časovém úseku tak obecná a přitom soustředěná tvůrčí aktivita…

  15,90 Pridať do košíka
 • Dějiny umění 5-José Pijoan

  Dějiny umění 5

  Pátý svazek je vyhrazen počátkům a první fázi renesance, jednoho z nejvelkolepějších uměleckých hnutí v Evropě. Zrodila se v Itálii jako velký jednotný sloh, navázala na gotiku a vydala bohaté plody v architektuře, sochařství i malířství. S renesancí se otevírá v umění novověk; její rysy či vymoženosti si uchovaly platnost až do našeho století…

  15,90 Pridať do košíka
 • Dějiny umění 8-José Pijoan

  Dějiny umění 8

  Osmý díl představuje 18. a 19. století, bohatě členěné období sahající od rokoka po poimpresionistické malířství. V Evropě umění vstoupilo do moderní doby, uvolnila se pouta nejrůznějších konvencí, rozšířily možnosti reagovat na soudobé proměny. V 18. stol. zaujal malíře každodenní svět lidí i věcí;…

  15,90 Pridať do košíka
 • Dějiny umění 7-José Pijoan

  Dějiny umění 7

  Sedmým dílem dospívá Pijoanova encyklopedie k 17. století, jemuž dal charakteristickou podobu další velký sloh – barok. Obsahuje: barokní umění v Itálii, Caravaggio a jeho následovníci, barokní umění ve Španělsku, Velázquez, století Ludvíka XIV., barokní umění v Belgii a Holandsku, Rubens, Rembrandt…

  15,90 Pridať do košíka
 • Dějiny umění 3- José Pijoan

  Dějiny umění 3

  Třetí svazek Pijoanovy encyklopedie zahrnuje dlouhý časový úsek sahající od prvních století našeho letopočtu, v nichž se s rozpadem antického světa začalo uplatňovat ve výtvarné tvorbě nové myšlení a cítění, až po rozkvět románského slohu v Evropě a pozdní projevy umění byzantského.

  14,90 Pridať do košíka
 • Dějiny umění 2- José Pijoan

  Dějiny umění 2

  Druhý svazek Pijoanových Dějin umění je věnován antice. Jde o knihu tematicky ucelenou, a může tedy sloužit samostatně jako dobrá přehledná příručka dějin umění Řecka a Říma. Obsahuje: umění předhelénské, řecké archaické umění do perských válek a po per. válkách, řecké umění v době Periklově…

  15,90 Pridať do košíka
 • Dějiny umění 4- José Pijoan

  Dějiny umění 4

  Čtvrtý svazek je věnován umění obrovského teritoria, sahajícího od západní Evropy až po Dálný východ. Obsahuje: předgotická clunyjská a cistercká architektura, gotické umění ve Francii, gotické umění ve Španělsku, gotická architektura v Itálii, gotické umění ve Velké Británii a ve východním Středomoří…

  15,90 Pridať do košíka
 • Dějiny umění 1- José Pijoan

  Dějiny umění 1

  Toto rozsáhlé encyklopedické dílo čtenáře postupně seznámí s poklady světového umění. Opírá se o proslulé dějiny Josého Pijoana, které vyšly před téměř 70 lety.

  15,90 Pridať do košíka