Umenie sveta

Zobrazený jediný výsledok

  • Renesancia- Andrew Martindale

    Renesancia

    Slovo renesancia je známe a často sa používa. Lež koľkí by vedeli vysvetliť, čo znamenala pre umelcov, učencov a ochrancov Európy v 15. storočí? Roku 1400, ktorým sa začína táto kniha, Európania nevedeli, čo sa skrýva za pojmom Európa. Existovalo len kresťanstvo. A v ich stredovekom svete bol len jeden umelecký štýl: medzinárodné, katolícke, gotické umenie.

    9,50 Pridať do košíka