Zo slovenskej pedagogickej minulosti

Zobrazený jediný výsledok

  • Zľava! Štúrovci a slovenská škola v prvej polovici 19. storočia

    Štúrovci a slovenská škola v prvej polovici 19. storočia

    Články, dokumenty a state, vybrané pre túto publikáciu z bohatšieho knižného, časopického a archívneho materiálu, umožňujú utvoriť si konkrétny obraz o školských pomeroch na Slovensku v 30-tych a 40-tych rokoch 19. storočia, hlbšie a všestranejšie poznať toto významné obdobie slovenských dejín. Sú svedectvom o zásluhách štúrovcov na rozvoji slovenského školstva a slovenského národa.

    4,20 Pridať do košíka