Zľava!

Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 1, 2

22,20

Rozsiahla kolektívna monografia Priekopníci vedy a techniky na Slovensku (každý zv. asi 50 AH), ktorá sa postupne dostane do rúk čitateľov, je výsledkom mnohoročnej práce početného autorského kolektívu.

Na sklade

Kategórie: , , , , Značka: Product Condition: Použité Product ID: 21799

Popis

Rozsiahla kolektívna monografia Priekopníci vedy a techniky na Slovensku (každý zv. asi 50 AH), ktorá sa postupne dostane do rúk čitateľov, je výsledkom mnohoročnej práce početného autorského kolektívu. Zúčastňujú sa na nej mladí špecialisti, noví i starší historici dejín vied a techniky, ale aj viacerí prírodovedci, lekári, inžinieri, ktorí sa venujú dejinám svojich odborov za záľuby, popri svojom zamestnaní, a majú k tomuto novému odboru historiografie pracovne najbližšie. Ťažiskom Priekopníkov sú väčšie či menšie portréty významných osobností vedeckého života na Slovensku v jednotlivých obdobiach rozvoja vedy a techniky, osvetlenie života a diela vybraných postáv zo všetkých odborov exaktných a prírodných vied (matematiky, fyziky, chémie, botaniky, zoológie, agronómie, geografie atď.), medicíny, farmácie a všetkých oblastí techniky, ktoré významným spôsobom v minulých storočiach až do súčasnosti prispeli k rozvoju vedy, vedeckého poznania a technického rozvoja Slovenska. Druhý zväzok diela Priekopníci vedy a techniky na Slovensku organicky nadväzuje na prvý, ktorý vyšiel roku 1986. Obsahuje 154 rozsiahlych portrétov predstaviteľov exaktných a prírodných vied, medicíny, agronómie, lesníctva a techniky. Väčšina z nich žila a pôsobila na Slovensku. Mnohí svojou priekopníckou prácou významne prispeli k vedeckému poznaniu slovenskej prírody – geologickej stavby a geografie, klimatických pomerov, flóry, fauny atď., ale aj k rozvoju matematiky, fyziky, astronómie a ďalších exaktných vied. Medzi priekopníkmi nájdeme viacerých lekárov a lekárnikov, ktorí sa zaslúžili nielen o zlepšenie zdravotných pomerov na Slovensku, ale aj o rozvoj niektorých medicínskych odborov v celouhorskom meradle a celosvetovom meradle, či významných inžinierov-technikov, ktorí sa v mnohých oblastiach technickej práce – v baníctve a hutníctve, v strojárstve, v chemickom a potravinárskom priemysle, v železničnej doprave, ale už aj napríklad v aviatike, v poľnohospodárstve a lesníctve atď. tvorivo a objavne prispeli v minulom storočí k vedecko-technickému rozvoju Slovenska. Mnohí z nich pôsobili ako profesori v Banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici, v tom období najvýznamnejšej vedecko-pedagogickej inštitúcii na Slovensku. Aj to tohto zväzku sme zaradili niekoľkých vedcov cudzincov, ktorí na Slovensku robili rozsiahlne výskumy, ako napr. geológov Francúza F. S. Beudanta, Poliakov G. G. Puscha a L. Zejsznera, a mnoho rodákov zo Slovenska, ktorí vynikli ako profesori a vedci v univerzitných centrách Uhorska a celej monarchie: v Budapešti, v Prahe, vo Viedni, v Ľublane a inde v zahraničí. V jednotlivých portrétoch významných osobností vedy a techniky sa autori nezameriavajú na ich biografiu, ale predovšetkým rozbor a hodnotenie ich vedeckého a technického diela, pravda, najmä vo vzťahu k Slovensku.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 1330 g
Rozmery 21 × 3 × 27 cm
Jazyk

Väzba

pevná väzba s prebalom

Počet strán

432

Vydavateľstvo

Rok vydania

Vydanie

prvé

ISBN

65-008-86

Tlač

Východoslovenské tlačiarne

Náklad

5000

Stav knihy

veľmi dobrý

Vpisy, pečiatky

kúsok nálepky na chrbáte knihy, pečiatky a vpisy