Pravidlá súťaže Vianočná súťaž od Domaseda

 1. Účastníkom súťaže sa stáva každý, kto akceptuje jej pravidlá a zároveň spĺňa vopred stanovené podmienky, t.j. vyplní vo formulári meno, priezvisko a svoju emailovú adresu.
 2. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je občanom SR a pri zapojení do súťaže má vek 18 rokov.
 3. Zo súťaže sú vylúčené osoby vo formálnom vzťahu k vyhlasovateľovi alebo ďalším osobám povereným zabezpečením tejto súťaže. Taktiež sú vylúčené osoby v blízkom príbuzenskom vzťahu k osobám zastupujúcim vyhlasovateľa súťaže.
 4. V prípade, že vyhlasovateľ má dôvodné podozrenie na podvodné konanie súťažiaceho alebo sa toho dopúšťa iná osoba s cieľom ovplyvniť priebeh súťaže v prospech súťažiaceho, má vyhlasovateľ právo vylúčiť súťažiaceho.
 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na odôvodnené zmeny súťažných podmienok, a to bez náhrady.
 6. Výhra v súťaži je jedna a obsahuje nasledovné: 1x antikvariátna kniha do hodnoty 15€, 1x nová kniha do hodnoty 15€, 1x spoločenská hra, 1x káva, 1x čokoláda, 1x čaj – všetko z aktuálnej dostupnej ponuky eshopu Domased k dátumu 15.12.2020 (20:00).
 7. Výherca akceptuje zaslanie výhry Slovenskou poštou.
 8. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom emailovej adresy, ktorú vpísal do vyššie spomenutého formulára.
 9. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí s pravidlami súťaže.
 10. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia súťaže.
 11. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.
 12. Každý súťažiaci potvrdzuje, že sa oboznámil s pravidlami súťaže a plne s nimi súhlasí tým, že vyplní vyššie spomenutý formulár. Ak pravidlá súťaže poruší, stráca právo na udelenie výhry, alebo účasti v súťaži.

Eshop Domased (https://domased.sk) – prevádzkovateľ bam.sk, s.r.o.