Anna Škorupová

Zobrazujú sa všetky 4 výsledky

 • José Pijoan - Dejiny umenia 7

  Dejiny umenia 7

  Siedmy zväzok Pijoanových Dejín umenia približuje čitateľovi európske umenie 17. a začiatku 18. storočia, ktoré svoju osobitosť vyjadrilo v barokovom slohu. Objasňuje vývojový proces a charakteristické črty tohto nanajvýš pôsobivého slohu v architektúre, maliarstve i sochárstve a poukazuje na jeho súvislosti s vtedajším spoločenským dianím (absolutizmus, protireformácia, protiturecké vojny).

  12,90 Pridať do košíka
 • Stredoveké umenie Peter Kidson

  Stredoveké umenie

  Dejiny západoeurópskeho stredovekého umenia vypĺňajú tisícročný časový úsek medzi rokom 400 a 1400, so starovekom na jednom a s renesanciou na druhom konci. Je to obdobie bohatej invencie a udivujúcej rozmanitosti, ktorej rozsah a krásu približujeme čitateľovi v tejto publikácii na 200 skvelých reprodukciách (z nich vyše polovica farebných). 

  6,00 Pridať do košíka
 • Leonardo da Vinci Bruno Nardini

  Leonardo da Vinci

  Leonardo bol človekom dokonale stelesňujúcim požiadavky humanizmu a renesancie; obracal sa však aj chrbtom k svojmu storočiu, aby sa zahľadel ďaleko dopredu a predišiel ešte nejestvujúce naše obdobie, rok dvetisíc.

   

  9,00 Pridať do košíka
 • Klasické Atény

  Klasické Atény

  Komplexná encyklopédia klasických Atén. Kapitoly: Vývoj mesta, Archeologické objavy na Agore, Byt a zariadenie, Odievanie v klasickom období, Stôl chudobného ľudu, Manžel, manželka a deti, …

  14,00 Pridať do košíka