Martin Kanovský

Zobrazený jediný výsledok

  • Stredoveká filozofia Alain De Libera

    Stredoveká filozofia

    Okrem „obyčajných“ dišpút alebo dišputovaných otázok je stredoveká univerzita rovnako aj divadlom „výnimočných“ otázok alebo ľubovol’ných otázok. Tie sa odlišujú od predošlých svojou frekvenciou. Kým dišputované otázky, ktoré tvoria časť štatutárnych povinností majstra, sa môžu principiálne odohrávať každý pracovný týždeň, …

    4,00 Pridať do košíka