Petr Bakalář

Zobrazený jediný výsledok

  • Zľava! Základy psychologie inteligence- Imrich Ruisel

    Základy psychologie inteligence

    Autor sa zaoberá historickým vývojom aj súčasným poňatím inteligencie. Ukazuje zložitosť a pestrosť koncepcií vysvetľujúcich tento fenomén (rôzne teórie vymedzujúce všeobecne samotný pojem inteligencia, rozlíšenie jednotlivých druhov inteligencie, vzťah múdrosti a inteligencie, problematika umelej inteligencie, IQ testy atď.).

    5,50 Pridať do košíka