1982

Zobrazených 1–12 z 24 výsledkov

 • Denník blázna Michelangela- Rolando Cristofanelli

  Denník blázna Michelangela

  O veľkom renesančnom maliarovi, sochárovi, architektovi a básnikovi Michelangelovi jestvuje naozaj veľa životopisov. Cristofanelliho Denník pochábľa Michelangela sa však vymyká z bežného rámca toho, čo bolo o tomto umelcovi doposiaľ napísané.

  2,70 Pridať do košíka
 • Cesty kapitána Quirosa

  Cesty kapitána Quirosa

  Pedro Fernández de Quiros, Portugalec v španielskych službách, patrí celkom isto k najpozoruhodnejším postavám obdobia veľkých objavných ciest. Koncom 16. storočia, keď sa Quirosovo meno po prvý raz zapísalo do dejín námorných plavieb, bol Tichý oceán ešte skoro úplne neznámym morom.

  2,40 Pridať do košíka
 • Božská komédia: Očistec

  Kniha je druhou časťou slávnej a legendárnej La Divina Comedia. Dante a jeho sprievodca Vergílius pokračujú vo svojom putovaní za stratenou láskou Beatrice. Ich cesty vedú z pekla, po prelezení skrze diabla, ktorý naveky požiera dušu Judášovu, na protipól sveta mystického do očistca.

  35,00 Pridať do košíka
 • Zázračná breza

  Zázračná breza

  V tejto knižke sa čitatelia stretnú s pôvabnými rozprávkami o zvieratkách, deťoch i dospelých hrdinoch: o krivej kačke, o medvedíkovi, čo si v tundre nájde verného priateľa zajačika, o krutohlavej koze, s ktorou to nešlo ani z voza, ani na voz…

  3,70 Pridať do košíka
 • Zajko Bojko

  Zajko Bojko

  Knižka básničiek a rečňovaniek určená na prvé čítanie, ktoré hovoria o nezbedných príhodách zajka Bojka. Bojko ich zažíva so svojimi kamarátmi, inými zvieratkami na potulkách lesíkom…

  5,50 Pridať do košíka
 • Grafológia

  Grafológia

  Kniha Grafológia je určená širokému čitateľskému okruhu, jej autor sa usiloval ozrejmiť predovšetkým základy modernej grafológie, jej metódy a možnosti.

  3,60 Pridať do košíka
 • Vrchársky chlieb

  Vrchársky chlieb

  Súbor desiatich cyklov umeleckých fotografií Karola Benického, do ktorého vstupuje slovenský vrchársky a vrchovský malo svet, určený sledom ročných období a rozmermi, polaritou i dialektikou života a smrti, zrodu a zániku, kolísky a hrobu.

  8,50 Pridať do košíka
 • Muž a žena intímne

  Muž a žena intímne

  Pohlavné spojenie nie je iba výsadou a právom manželského zväzku alebo dokonca len prostriedkom rozmnožovania, ale samo osebe je účinným prostriedkom obšťastňovania milujúcich sa partnerov v mravne hodnotnom a spoločensky zodpovednom vzájomnom vzťahu.

  2,90 Pridať do košíka
 • Muž a žena intímne

  Muž a žena intímne

  Pohlavné spojenie nie je iba výsadou a právom manželského zväzku alebo dokonca len prostriedkom rozmnožovania, ale samo osebe je účinným prostriedkom obšťastňovania milujúcich sa partnerov v mravne hodnotnom a spoločensky zodpovednom vzájomnom vzťahu.

  1,80 Pridať do košíka
 • Kalendár, Záhradníkov rok

  Kalendár, Záhradníkov rok

  Dve humoristicky ladené diela českého autora, v ktorých vyjadruje svoj náhľad na život, slobodu, lásku. Hlavným hrdinom je človek, ktorý sa môže harmonicky rozvíjať iba vtedy, ak si vo svojej nadutosti nezničí prirodzeného spojenca, ktorým je príroda.

  2,70 Pridať do košíka
 • Heptameron- Margita Navarská

  Heptameron

  Tématikou poviedok Margity Navarskej je dobývanie žien, prekonávanie prekážok lsťou alebo násilím, manželská nevera a jej následky, vášnivá láska; väčšina príbehov je tragická, ba niektoré sú priamo hrôzostrašné. Vystupujú v nich predovšetkým šľachtici, len zriedkavo mešťania a postavy z ľudu…

  6,70 Pridať do košíka
 • Dějiny umění 2- José Pijoan

  Dějiny umění 2

  Druhý svazek Pijoanových Dějin umění je věnován antice. Jde o knihu tematicky ucelenou, a může tedy sloužit samostatně jako dobrá přehledná příručka dějin umění Řecka a Říma. Obsahuje: umění předhelénské, řecké archaické umění do perských válek a po per. válkách, řecké umění v době Periklově…

  15,90 Pridať do košíka