Slovenské pedagogické nakladateľstvo

Zobrazených 1–12 z 36 výsledkov

 • Francúzsko-slovenský frazeologický slovník

  Francúzsko-slovenský frazeologický slovník

  Francúzsko-slovenský frazeologický slovník obsahuje približne 8000 frazeologických jednotiek. Do slovníka sú zaradené nielen frazémy, ktoré sa najbežnejšie vyskytujú v klasickej francúzskej literatúre, ale aj početné nové frazémy súčasnej hovorovej vrstvy francúzskeho jazyka.

  2,80 Pridať do košíka
 • Rusko-slovenský slovník

  Rusko-slovenský slovník

  Malý vreckový slovník rusko-slovenský.

  2,90 Pridať do košíka
 • Muzikoterapia v špeciálnej a liečebnej pedagogike

  Muzikoterapia v špeciálnej a liečebnej pedagogike

  Muzikoterapia je zážitkovou terapiou, v ktorej klient komunikuje seba inými spôsobmi, ako je bežné. Cieľom muzikoterapie je rozšírením seba-vnímania a vnímania okolia aktivovať komunikačné rezervy klienta a jeho zdroje k existencii, teda k zdraviu.

  9,60 Pridať do košíka
 • Analýza vyučovacej hodiny

  Analýza vyučovacej hodiny

  Publikácia poskytuje komplexný pohľad na analýzu a hodnotenie vyučovacej hodiny v podmienkach prestavby našej školskej sústavy. Jej obsah a koncepcia rešpektujú princíp jednoty teórie a praxe, aby sme sa pri analýze vyhli pedagogickému empirizmu a formalizmu.

  5,50 Pridať do košíka
 • Zbierka úloh z matematiky

  Zbierka úloh z matematiky

  Zbierka úloh z matematiky pre 8. ročník ZDŠ.

  4,80 Pridať do košíka
 • Cvičenia z matematiky pre 7. ročník ZŠ

  Cvičenia z matematiky pre 7. ročník ZŠ

  Cvičenia z matematiky ako nepovinný predmet sú určené pre žiakov s hlbším záujmom o matematiku. Jeho osnova nadväzuje na povinný predmet matematika, rozširuje a prehlbuje učivo povinného vyučovacieho predmet.

  2,40 Pridať do košíka
 • Matematika pre stredné priemyselné školy a stredné poľnohospodárske technické školy.

  Matematika 1

  Matematika pre stredné priemyselné školy a stredné poľnohospodárske technické školy.

  4,50 Pridať do košíka
 • Matematika 6

  Matematika 6

  Matematika pre stredné priemyselné školy a stredné poľnohospodárske technické školy

  4,80 Pridať do košíka
 • Slovník a tabuľky k učebniciam zemepisu

  Slovník a tabuľky k učebniciam zemepisu

  Slovník a tabuľky k učebniciam zemepisu v 5.- 8. ročníku ZŠ.

  1,40 Pridať do košíka
 • Zbierka riešených úloh z geometrie pre SVŠ a SOŠ - I., II.

  Zbierka riešených úloh z geometrie pre SVŠ a SOŠ – I., II.

  Zbierka riešených úloh z geometrie pre SVŠ a SOS má dve časti a zaoberá sa konštrukčnými úlohami, goniometrickými funkciami a rovnicami, trigonometrickými úlohami a ďalším.

  15,90 Pridať do košíka
 • Matematické úlohy na prijímacie skúšky na vysoké školy

  Matematické úlohy na prijímacie skúšky na vysoké školy

  Zbierka úloh z matematiky vhodná pre uchádzačov na prijatie na vysokú školu. Obsahuje 200 vyriešených a 40 nevyriešených úloh. Na konci je prehľad niektorých definícií, viet a vzorcov, ktoré sa použili pri riešení.

  2,30 Pridať do košíka
 • Fyzikálna terminológia

  Fyzikálna terminológia

  Cieľom publikácie je predovšetkým jednoznačné vymedzenie najbežnejšie používaných fyzikálnych termínov približne v rozsahu stredoškolského učiva s malým presahom na vysoké školy.

  3,80 Pridať do košíka