Štátne nakladateľstvo

Zobrazujú sa všetky 4 výsledky

 • Dejiny pedagogiky E. N. Medynskij

  Dejiny pedagogiky

  Kniha sa zaoberá dejinami pedagogiky od staroveku až po začiatok 20. storočia. Z obsahu: Pedagogika v staroveku, V stredoveku, V novoveku, Novoveká pedagogika od francúzskej buržoáznej revolúcie po parížsku komúnu…

  4,50 Pridať do košíka
 • Pedagogika B. P. Jesipov, N. K. Gončarov

  Pedagogika

  Z obsahu: Komunistická výchova a jej úlohy, Systém školského vzdelávania v SSSR, Predškolská výchova dieťaťa, Charakteristika detí školského veku, Základy didaktiky, Metóda školskej práce, Estetická výchova, atď…

  6,50 Pridať do košíka
 • Knižnica našej školy Sv.17

  Psychologické základy výchovy

  Psychologické základy výchovy z roku 1934. Kapitoly: Psychológia a vychovávateľstvo, Osobnosť dieťaťa, Schopnosti a talenty, Inteligencia, Temperament, Charakter človeka, Dedičnosť a duševný vývoj, Duševná práca a únava.

  7,60 Pridať do košíka
 • Dejiny slovenskej literatúry Alojz Miškovič

  Dejiny slovenskej literatúry

  Dejiny slovenskej literatúry pre VI. triedu slovenských gymnázií a pre učiteľské akadémie z roku 1941.

  7,50 Pridať do košíka