Veda

Zobrazujú sa všetky 3 výsledky

 • Verejná mienka a politika: Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika Slovenskej republiky

  Verejná mienka a politika: Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika Slovenskej republiky

  Analýza výsledkov verejnej mienky, tematicky zameraných predovšetkým na problematiku medzinárodnej politiky, predstavuje istú inováciu ako špecifický výstup výskumnej práce Ústavu politických vied SAV- najmä v porovnaní s tradičnými výstupmi slovenských spoločenskovedných pracovísk, vrátane nášho ústavu.

  3,90 Pridať do košíka
 • Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku

  Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku

  Autori a autorky výskumne invenčnej a teoreticky provokujúcej monografie kriticky analyzujú reálne možnosti občanov zúčastňovať sa veľkej či malej politiky. Reprezentatívny výskum, výskumné sondy a prípadové štúdie prispievajú k odhaleniu viacerých aspektov slovenskej občianskej spoločnosti, zviditeľňujú jej rezervy a nedostatky a poukazujú na možnosti prehĺbenia a skvalitnenia demokracie.

  8,20 Pridať do košíka
 • Radzovce – osada ľudu popolnicových polí

  PhDr. Václav Furmánek, CSc. realizoval niekoľko veľkých systematických výskumov, ktoré v mnohých smeroch osvetlili dejiny pravekej a včasnohistorickej spoločnosti (Šafárikovo, Radzovce, Žehra-Dreveník, Pinciná, Kyjatice, Včelince). Výsledky terénnych výskumov, ako aj teoretického skúmania publikoval…

  16,50 Pridať do košíka