Leo Buscaglia

Zobrazený jediný výsledok

  • Milujte se Leo Buscaglia

    Milujte se

    V knihe nájdete inšpirujúce slová o láske, nežnosti, súcitu, starostlivosť, zdieľanie a nachádzanie súvislostí – o tých najživotodárnejších ľudských pohnútkach. Bez týchto hodnôt je život prázdny, aj keby sme sa tešili plnému zdraviu, mali ten najpohodlnejší domov a najtučnejšie bankové konto. 

    1,90 Pridať do košíka