Pavel Branko

Zobrazený jediný výsledok

  • Zľava! Straty a nálezy 3- Pavel Branko

    Straty a nálezy 3

    Tretie pokračovanie Strát a nálezov završuje projekt knižného vydávania reprezentatívnych výberov odborných i popularizujúcich článkov, reflexií, esejí, recenzií, profilov a rozhovorov z doterajšej filmovo-kritickej a publicistickej praxe Pavla Branka. Straty a nálezy 3 nadväzujú na dva predošlé zväzky a ďalej rozvíjajú vybrané otázky autorovho uvažovania o svetovej i slovenskej filmovej tvorbe.

    2,20 Pridať do košíka