Filozofia

Zobrazených 1–16 z 19 výsledkov

 • Basic writings of Nietzsche

  Basic Writings of Nietzsche

  Kniha je v anglickom jazyku. Šesť výberov obsiahnutých v zväzku Waltera Kaufmanna nie sú iba kritickými prvkami Nietzscheho diela, sú povinným čítaním pre každého ctižiadostivého študenta filozofie. Tých, ktorí sa s Nietzschem len zoznamujú poteší, keď nájdu tri z jeho najznámejších diel – Zrod tragédie, Mimo dobra a zla a O genealógii mravov…

  16,20 Pridať do košíka
 • Chuang Tzu: The Inner Chapters

  Chuang Tzu: The Inner Chapters

  Kniha je v anglickom jazyku. Vnútorné kapitoly sú najstaršími časťami rozsiahlejšej zbierky spisov niekoľkých autorov štvrtého, tretieho a druhého storočia pred naším letopočtom, ktoré tvoria klasiku taoizmu, Čuang-c‘ (alebo Zhuangzi). Práve toto jadro starodávnych spisov sa pripisuje samotnému Čuang-c‘. Na rozdiel od Lao-c’a neuznáva možnosť prirodzeného usporiadania spoločnosti na základe neustáleho poznávania taa myslením.

  11,90 Pridať do košíka
 • Eseje o politickefolisofii

  Eseje o politické filosofii

  Dielo od jedného z najvýznamnejších a najvplyvnejších politických filozofov 20. storočia. Jeho myslenie je založené na širokom štúdiu prameňov (predovšetkým Starého zákona a významných politických filozofov minulosti).

  7,70 Pridať do košíka
 • Filozofia

  Filozofia

  Spracovaný učebný text z filozofie vo forme skrípt je určený študentom dištančného vzdelávania.

  2,90 Pridať do košíka
 • Hegel- Peter Singer

  Hegel

  Rozbor niektorých ústredných myšlienok Hegelovej filozofie.

  5,50 Pridať do košíka
 • Islám Shaykh Fadhlalla Haeri

  Islám

  Cieľom knihy je stručne a jednoducho charakterizovať islam a moslimov.

  8,50 Pridať do košíka
 • Když se nemožné stane Stanislav Grof

  Když se nemožné stane

  Esotrerika, psychologie i medicína. Fascinující příběhy, které obsahují Grofův půl století trvající průzkum oblastí, které konvenční psychologie dosud nezmapovala. Od prvního zážitku s LSD, který dr. Grofovi poskytl záblesk kosmického vědomí…

  12,90 Pridať do košíka
 • Myšlenky- Blaise Pascal

  Myšlenky

  Stále živé dílo jedné z paradoxních postav novověkého myšlení – matematika, originálního myslitele a spisovatele pronikavé logiky.

  9,60 Pridať do košíka
 • Myšlienky pre XXI. storočie- José Luis Abellán

  Myšlienky pre XXI. storočie

  Zamyslenie predstaviteľa modernej španielskej filozofickej školy o tom, čo prinesie nové storočie, determinované rozkladom hodnôt 20. veku. Objasňuje svoj pohľad na vývoj fenoménov ako náboženstvo, pokrok, intelektuál, nacionalizmus, postavenie žien…

  4,60 Pridať do košíka
 • O smyslu bytí Richard P. Feynman

  O smyslu bytí

  „Pan Feynman nežertuje“, tak v krátkosti a lapidárně vystihl Timothy Ferris v roce 1998 první knižní vydání souboru Feynmanových přednášek O smyslu bytí. Kniha obsahuje tři přednášky z roku 1963, proslovené na Washingtonské univerzitě, v nichž se Feynman neobracel na studenty a vědce, ale na laickou veřejnost.

  24,50 Pridať do košíka
 • Průvodce hledačů absolutna John Lash

  Průvodce hledačů absolutna

  Táto kniha je kompasom a zároveň živým pokladom, poskytujúcim nepreberné množstvo informácií o starých i nových duchovných prúdoch – od šamanizmu k súfismu, od gnostikov ku Gurdjieff, od rituálov amerických indiánov k modernej fyzike.

  8,90 Pridať do košíka
 • Zľava! Sliačske meditácie Ján Števček

  Sliačske meditácie

  Zbierka esejí. V knihe nájdete eseje z názvami ako napr.: Tvár staroby, Čo je krása?…

  1,00 Pridať do košíka
 • Slovník filozofia a prírodné vedy

  Slovník – Filozofia a prírodné vedy

  Slovník Filozofia a prírodné vedy, ktorý vznikol pod vedením H. Hörza, H. Liebschera, R. Löthera a S. Wollgasta, je výsledkom dlhoročnej práce širokého autorského kolektívu z rozličných vedeckých inštitúcií, ústavov a vysokých škôl NDR.

  7,30 Pridať do košíka
 • Slovník antické kultury

  Slovník antické kultury

  Obsahuje cez 10 000 abecedne usporiadaných hesiel zo všetkých oblastí kultúry a života gréckeho a rímskeho staroveku.

   

  9,90 Pridať do košíka
 • Sókratés- Feocharij Charlampijevič Kessidi

  Sókratés

  Žiadaná Sokratova monografia odhaľujúca zmysel jeho učenia. Autor sa snaží vysvetliť Sokratovo poňatie filozofie, jeho dialóg a dialektiku a oboznamuje čitateľov s jeho etickými myšlienkami.

  5,90 Pridať do košíka
 • Friedrich Nietzsche Soumrak model

  Tak pravil Friedrich Nietzsche

  Štúdiu „Súmrak modiel“ význačného voluntaristického filozofa o „prehodnotení všetkých hodnôt“ doplňuje výbor z diela Vôľa k moci –  „Duševný aristokratizmus“ a „O živote a umení“. „Súmrak modiel“ definuje základné princípy, ktoré napomáhajú búrať tradičné a neprirodzené modly, čím formuje úplne nové hodnotová východiská.

   

  10,00 Pridať do košíka