Filozofia

Zobrazuje sa všetkych 15 výsledkov

 • Basic writings of Nietzsche

  Basic Writings of Nietzsche

  Kniha je v anglickom jazyku. Šesť výberov obsiahnutých v zväzku Waltera Kaufmanna nie sú iba kritickými prvkami Nietzscheho diela, sú povinným čítaním pre každého ctižiadostivého študenta filozofie. Tých, ktorí sa s Nietzschem len zoznamujú poteší, keď nájdu tri z jeho najznámejších diel – Zrod tragédie, Mimo dobra a zla a O genealógii mravov…

  16,20 Pridať do košíka
 • Locke/ Dvě pojednání o vládě

  Dvě pojednání o vládě

  Klasické dielo politickej literatúry anglického mysliteľa. V prvej časti v dôkladnom rozbore polemizuje Locke so spisom R. Filmera Patriarcha – o prirodzenej moci kráľov, ktorý obhajuje absolutizmus kráľovskej moci.

  13,60 Pridať do košíka
 • Eseje o politickefolisofii

  Eseje o politické filosofii

  Dielo od jedného z najvýznamnejších a najvplyvnejších politických filozofov 20. storočia. Jeho myslenie je založené na širokom štúdiu prameňov (predovšetkým Starého zákona a významných politických filozofov minulosti).

  8,60 Pridať do košíka
 • Feng Šuej Simon Brown

  Feng Šuej

  Praktická príručka Feng Šuej. S názornými príkladmi vysvetľuje staroveké umenie, ktoré pomocou priaznivej energie zlepší váš život. Poskytne Vám praktické rady pri plánovaní a zariaďovaní každej miestnosti v dome, tak aby sa naplnili vaše sny a ciele.

  5,00 Pridať do košíka
 • Filozofia techniky

  Filozofia techniky

  Dnes už historická publikácia z roku 1947 ponúka odpovede na to, či prináša technika aspoň trochu svetla do riešenia filozofických problémov, či ju možno účelne začleniť do zložitých filozofických systémov ako prínos, alebo treba s ňou počítať ako s činiteľom…

  4,90 Pridať do košíka
 • Filozofický slovník

  Filozofický slovník

  Slovenský preklad filozofického slovníka, ktorý vyšiel vo Vydavateľstvo politickej literatúry v Moskve v roku 1972. Vydanie doplnené a rozšírené o niekoľko hesiel zo slovenských filozofie.

  4,20 Pridať do košíka
 • Erich Fromm - Mít nebo být?

  Mít, nebo být?

  Frommova nemilosrdná kritika excesov trhového hospodárstva, prejavujúcich sa predovšetkým v prevažujúcej orientácii na mať – od majetku a moci až po druhého človeka, ktorý nás zaujíma len potiaľ, pokiaľ od neho môžeme získať imanie, slávu či sexuálnu rozkoš. Za túto dravú hrabivosť a lačnosť však ľudia draho platia…

  14,90 Pridať do košíka
 • O myšlení - Úvod do filosofie Konrad Liessmann Gerhard Zenaty

  O myšlení – Úvod do filosofie

  Autori knihy O myšlení Konrad Liessmann a Gerhard Zenaty sú rakúski filozofi. Gerhard Zenaty učí filozofiu na rakúskych školách, a Konrad Paul Liessmann je vedec, ktorý získal v roku 2006 titul Vedec roka. Tento úvod do filozofie sa dá považovať za súčasný slovník filozofických pojmov. Autori sa snažia popísať najväčšie súčasné filozofické problémy, rozobrať ich do najväčších detailov a čitateľovi dať presný opis.

   

  8,00 Pridať do košíka
 • Průvodce hledačů absolutna John Lash

  Průvodce hledačů absolutna

  Táto kniha je kompasom a zároveň živým pokladom, poskytujúcim nepreberné množstvo informácií o starých i nových duchovných prúdoch – od šamanizmu k súfismu, od gnostikov ku Gurdjieff, od rituálov amerických indiánov k modernej fyzike.

  8,90 Pridať do košíka
 • Slovník filozofia a prírodné vedy

  Slovník – Filozofia a prírodné vedy

  Slovník Filozofia a prírodné vedy, ktorý vznikol pod vedením H. Hörza, H. Liebschera, R. Löthera a S. Wollgasta, je výsledkom dlhoročnej práce širokého autorského kolektívu z rozličných vedeckých inštitúcií, ústavov a vysokých škôl NDR.

  7,30 Pridať do košíka
 • Slovník antické kultury

  Slovník antické kultury

  Obsahuje cez 10 000 abecedne usporiadaných hesiel zo všetkých oblastí kultúry a života gréckeho a rímskeho staroveku.

   

  8,70 Pridať do košíka
 • Stredoveká filozofia Alain De Libera

  Stredoveká filozofia

  Okrem „obyčajných“ dišpút alebo dišputovaných otázok je stredoveká univerzita rovnako aj divadlom „výnimočných“ otázok alebo ľubovol’ných otázok. Tie sa odlišujú od predošlých svojou frekvenciou. Kým dišputované otázky, ktoré tvoria časť štatutárnych povinností majstra, sa môžu principiálne odohrávať každý pracovný týždeň, …

  4,00 Pridať do košíka
 • Friedrich Nietzsche Soumrak model

  Tak pravil Friedrich Nietzsche

  Štúdiu „Súmrak modiel“ význačného voluntaristického filozofa o „prehodnotení všetkých hodnôt“ doplňuje výbor z diela Vôľa k moci –  „Duševný aristokratizmus“ a „O živote a umení“. „Súmrak modiel“ definuje základné princípy, ktoré napomáhajú búrať tradičné a neprirodzené modly, čím formuje úplne nové hodnotová východiská.

   

  10,00 Pridať do košíka
 • Tao te ťing - Lao-c'

  Tao te ťing

  Tao te ťing je jedno z kľúčových diel svetovej filozofie. V preklade Berty Krebsovej ho po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Odeon r. 1971. Preklad doplnený o bohaté filologické poznámky a filozofické komentáre a obsahujúci rozsiahlu úvodnú štúdiu, v ktorej Berta Krebsová podáva svoj náčrt interpretácie diela Starého majstra…

  9,10 Pridať do košíka
 • Úvahy o světových dějinách Jacob Burckhardt

  Úvahy o světových dějinách

  Úvahy švajčiarskeho historika o zmysle histórie, ktorú vytvárajú tri fenomény  – štát, náboženstvo a kultúra vo vzájomnej podmienenosti.

  6,00 Pridať do košíka