Umenie

Zobrazených 1–16 z 53 výsledkov

 • Češi v Košicích : pamětní desky a sochy- Helena Miškufová

  Češi v Košicích : pamětní desky a sochy

  Do novodobé historie Košic sa Češi nejvýznamněji zapsali především v rámci dvou vln. První je datována po vzniku společné republiky v roce 1918 a druhá po roce 1945. V první vlně šlo především o vybudování státní správy, vzdělávacího systému, zdravotnictví a rozšíření kultury. Ve druhé pak o industriální rozvoj města.

  16,00 Pridať do košíka
 • Dance/Tanec

  Dance/Tanec

  V tejto výnimočnej fotografickej publikácii zachytáva slovenský umelec Peter Brenkus svojím objektívom tanec. Tanec ľudový, scénický, moderný, klasický, tanec vo svojej celistvosti aj s najmenšími detailami, ako je napríklad výraz v tvárach tanečníkov.

  16,50 Pridať do košíka
 • Dějiny umění 1- José Pijoan

  Dějiny umění 1

  Toto rozsáhlé encyklopedické dílo čtenáře postupně seznámí s poklady světového umění. Opírá se o proslulé dějiny Josého Pijoana, které vyšly před téměř 70 lety.

  15,90 Pridať do košíka
 • Dějiny umění 2- José Pijoan

  Dějiny umění 2

  Druhý svazek Pijoanových Dějin umění je věnován antice. Jde o knihu tematicky ucelenou, a může tedy sloužit samostatně jako dobrá přehledná příručka dějin umění Řecka a Říma. Obsahuje: umění předhelénské, řecké archaické umění do perských válek a po per. válkách, řecké umění v době Periklově…

  15,90 Pridať do košíka
 • Dějiny umění 3- José Pijoan

  Dějiny umění 3

  Třetí svazek Pijoanovy encyklopedie zahrnuje dlouhý časový úsek sahající od prvních století našeho letopočtu, v nichž se s rozpadem antického světa začalo uplatňovat ve výtvarné tvorbě nové myšlení a cítění, až po rozkvět románského slohu v Evropě a pozdní projevy umění byzantského.

  14,90 Pridať do košíka
 • Dějiny umění 4- José Pijoan

  Dějiny umění 4

  Čtvrtý svazek je věnován umění obrovského teritoria, sahajícího od západní Evropy až po Dálný východ. Obsahuje: předgotická clunyjská a cistercká architektura, gotické umění ve Francii, gotické umění ve Španělsku, gotická architektura v Itálii, gotické umění ve Velké Británii a ve východním Středomoří…

  15,90 Pridať do košíka
 • Dějiny umění 5-José Pijoan

  Dějiny umění 5

  Pátý svazek je vyhrazen počátkům a první fázi renesance, jednoho z nejvelkolepějších uměleckých hnutí v Evropě. Zrodila se v Itálii jako velký jednotný sloh, navázala na gotiku a vydala bohaté plody v architektuře, sochařství i malířství. S renesancí se otevírá v umění novověk; její rysy či vymoženosti si uchovaly platnost až do našeho století…

  15,90 Pridať do košíka
 • Dějiny umění 6-José Pijoan

  Dějiny umění 6

  Šestý svazek je věnován 16. století, období, kdy v Itálii vydala své nejcennější plody renesance, kdy se s šířením jejich myšlenek otevřela nová kapitola dějin umění i v ostatní Evropě a kdy se jako její závěrečná fáze zrodil manýrismus. Jen vzácně se v historii rozvinula v poměrně krátkém časovém úseku tak obecná a přitom soustředěná tvůrčí aktivita…

  15,90 Pridať do košíka
 • Dějiny umění 7-José Pijoan

  Dějiny umění 7

  Sedmým dílem dospívá Pijoanova encyklopedie k 17. století, jemuž dal charakteristickou podobu další velký sloh – barok. Obsahuje: barokní umění v Itálii, Caravaggio a jeho následovníci, barokní umění ve Španělsku, Velázquez, století Ludvíka XIV., barokní umění v Belgii a Holandsku, Rubens, Rembrandt…

  15,90 Pridať do košíka
 • Dějiny umění 8-José Pijoan

  Dějiny umění 8

  Osmý díl představuje 18. a 19. století, bohatě členěné období sahající od rokoka po poimpresionistické malířství. V Evropě umění vstoupilo do moderní doby, uvolnila se pouta nejrůznějších konvencí, rozšířily možnosti reagovat na soudobé proměny. V 18. stol. zaujal malíře každodenní svět lidí i věcí;…

  15,90 Pridať do košíka
 • Denník blázna Michelangela- Rolando Cristofanelli

  Denník blázna Michelangela

  O veľkom renesančnom maliarovi, sochárovi, architektovi a básnikovi Michelangelovi jestvuje naozaj veľa životopisov. Cristofanelliho Denník pochábľa Michelangela sa však vymyká z bežného rámca toho, čo bolo o tomto umelcovi doposiaľ napísané.

  2,70 Pridať do košíka
 • Dóm sv. Alžbety v Košiciach

  Dóm sv. Alžbety v Košiciach

  Kniha je dokumentom o Dóme ako o monumente viery, ľudského ducha v oblasti umenia a architektúry.

  15,50 Pridať do košíka
 • Dóm sv. Alžbety v Košiciach- Frický

  Dóm sv. Alžbety v Košiciach

  Národná kultúrna pamiatka.

  4,80 Pridať do košíka
 • Farebný sen

  Farebný sen

  Ľudo Zúbek prepracoval svoj román Ján Kupecký a dal mu názov Farebný sen. V podstate ide o jediné dielo s ústrednou postavou Jána Kupeckého. Prvú verziu písal autor koncom tridsiatych rokov. Druhú koncom šesťdesiatych rokov v celkom inej situácii. V prvej dominujú tvárne postupy impresionistickej prózy, v druhej autor inklinuje k próze psychologickej a filozofujúcej.

  4,20 Pridať do košíka
 • The Tretyakov Gallery

  Gosudarstvennaia Tretiakovskaia galereia

  Treťjakovská galéria – popis v ruskom, anglickom, francúzskom, nemeckom a španielskom jazyku. Viac ako 50 reprodukcií.

  14,00 Pridať do košíka
 • Homo Ludio Artifex - Výstava Fázy a koncepty

  Homo Ludio Artifex – Výstava Fázy a koncepty

  Konferencia GVE; Výstava Fázy a koncepty: Homo Ludio Artifex : 19.10.-20.10.2017, Fakulta umení TUKE

  7,00 Pridať do košíka