1963

Zobrazených 1–12 z 20 výsledkov

 • Warszawa

  Warszawa – krajobraz i architektura

  Kniha fotografií mesta Waršavy.

  2,80 Pridať do košíka
 • Krížová cesta

  Krížová cesta

  Toto dielo, bezprostredne spojené so životom A. N. Tolstoja, dáva nazrieť do jeho vnútra, ukazuje, akou cestou musel prejsť, aby sa dostal k socialistickému realizmu. Doba si vyžadovala, aby si spisovateľ našiel miesto v novej literatúre – a autor ho hľadal sám, húževnato a statočne…

  1,40 Pridať do košíka
 • Spod školského prachu

  Spod školského prachu

  Výber z prózy slovenského autora. Vo svojich dielach autor zvečnil život dedinského človeka, prežíva s ním jeho strasti i komické situácie života. Z obsahu: Pred skúškou, Z teplého hniezda, Do školy, Tichá voda, Veľkou lyžicou, Mladé letá a iné…

  0,80 Pridať do košíka
 • Zásady a cesty rozvoja psychológie

  Zásady a cesty rozvoja psychológie

  Obsah: Otázky teórie – Všeobecné problémy, O pocitoch, O myslení, O osobnosti, O vedomí, O psychologickom poznaní, Otázky histórie – Všeobecné problémy, Z histórie našej psychológie, Z histórie zahraničnej psychológie,…

  4,50 Pridať do košíka
 • Peníze jsou dobrý sluha

  Peníze jsou dobrý sluha

  Populární výklad politické ekonomie kapitalismu a socialismu, podaný formou rozhovoru se čtenářem. Autor textem a ilustrátor názornými obrázky se v něm proto snaží co nejpřístupněji a nejpoutavěji objasnit…

  0,90 Pridať do košíka
 • Život a názory blahorodého pana Tristrama Shandyho

  Život a názory blahorodého pana Tristrama Shandyho

  Nejznámější dílo Laurence Sternea. Devítidílný román, na kterém pracoval od roku 1759 do roku 1767. Většina situací v knize je založena na absurdních rodinných nedorozuměních, které vyznívají humorně.

  3,30 Pridať do košíka
 • Svätá tma

  Svätá tma

  Román, námet ktorého autor čerpal z vinohradníckej obce Dubníky, teda kraja, ktorý opísal už v Červenom víne. Odohráva sa v období 2. svetovej vojny a vyniká útočnou satirou až výsmechom všetkého zlého…

  1,90 Pridať do košíka
 • Jiří Trnka Historie díla a jeho tvůrce

  Jiří Trnka – Historie díla a jeho tvůrce

  Monografie umělce – filmové dílo, jevištní výtvarnictví, knižní ilustrace, resumé v ruském, německém a francouzském jazyce.

  12,90 Pridať do košíka
 • Mechanika II

  Mechanika II

  Podtitul: Pružnosť a pevnosť. Obsah: Druhy namáhania, Ťah a tlak, Šmyk a strih, Ohyb, Krut, Cyklické namáhanie. Medza únavy materiálu, Výpočet prierezových rozmerov súčiastok so zreteľom na miestne napätia, Vzperová pevnosť, Zložené namáhanie, Hrubostenné nádoby, Dosky.

  3,70 Pridať do košíka
 • Nemčina pre 9. ročník

  Nemčina pre 9. ročník

  Nemčina pre 9. ročník základnej deväťročnej školy.

  1,80 Pridať do košíka
 • Návrh brzdových elektromagnetů

  Návrh brzdových elektromagnetů

  Návrh brzdových elektromagnetů na střídavý a stejnosměrný proud

  9,50 Pridať do košíka
 • Matematika pre priemyselné školy I., II.

  Matematika pre priemyselné školy I., II.

  Z obsahu: Racionálne čísla; Funkcie; Mnohočleny; Lineárne rovnice; Kvadratické rovnice; Goniometria; Postupnosti; Stereometria; Technické krivky; Integrál funkcie; …

  8,30 Pridať do košíka