Alfa

Zobrazených 1–12 z 14 výsledkov

 • Zmrazovanie potravín v mrazničkách

  Zmrazovanie potravín v mrazničkách

  Uschovávanie potravín zmrazovaním v dnešnej forme patrí k pomerne mladým konzervačným metódam. Kvalita mrazených výrobkov vo veľkej miere závisí od presného dodržiavania všetkých odporúčaní pri ich výrobe a spotrebe.

  1,60 Pridať do košíka
 • Solárna energia a jej využitie

  Solárna energia a jej využitie

  Kapitoly: Slnečná energia a jej konverzia, Klimatické pomery územia ČSSR vo vzťahu k slnečnej energii, Slnečná energia a architektúra, Uplatnenie kritérií slnečnej energie v urbanizme, Optimálne tepelno-technické vlastnosti budov, využívajúcich slnečnú energiu, …

  13,00 Pridať do košíka
 • Ekonomika 1

  Ekonomika 1

  Publikácia je prvým dielom učebnice pre 3. a 4. ročník SPŠ strojníckych. Oboznamuje so základnými pojmami z oblasti riadenia národného hospodárstva a so základnými črtami socialistickej a kapitalistickej ekonomiky.

  3,20 Pridať do košíka
 • Ekonomika 3

  Ekonomika 3

  Zbierka príkladov a úloh pre ekonomické cvičenia v strojárstve pre 3. a 4. ročník SPŠ strojníckych

  3,20 Pridať do košíka
 • Jazdime hospodárne

  Jazdime hospodárne

  Kniha sa prehľadnou formou zaoberá všetkými zásadami hospodárnej jazdy automobilu jeho vlastnosťami, ktoré priamo vplývajú na spotrebu paliva a fyzikálnymi javmi, ktoré ovplyvňujú spotrebu automobilu počas jazdy v rôznych situáciách a ročných obdobiach.

  12,00 Pridať do košíka
 • Amatérske opravy televízorov

  Amatérske opravy televízorov

  V knihe sa opisujú opravy čiernobielych televíznych prijímačov amaterskými prostriedkami. Členenie knihy umožňuje po prečítaní kapitol 1 až 6, vybrať si tú časť z kapitoly 7, kde sa opisuje postup pri odstraňovaní konkrétnej poruchy.

  1,60 Pridať do košíka
 • Elektronické zapojenia pre amatérov I

  Elektronické zapojenia pre amatérov 1

  Kniha je prvou publikáciou edície Elektronika pre rádioamatérov, ktorá sa bude zaoberať praktickými radami a schémami zapojenia, ktoré si môže zhotoviť aj začínajúci amatér z dostupnej súčiastkovej základne. Zariadenia zhotovené podľa týchto zapojení možno využiť v každej domácnosti pri liečbe, v automobile, pri úspore elektrickej energie atď.

  8,50 Pridať do košíka
 • Základy metalurgie zvárania s tavivovou ochranou- Július Zeke

  Základy metalurgie zvárania s tavivovou ochranou

  Problematika, ktorú obsahuje ponúkané dielo je spracovaná vo forme blízkej monografii a pokrýva teoretické, praktické aspekty fyzikálno-chemických procesov zvárania s tavivovou ochranou vo fáze tvorby zvarového kovu a spoja, pričom vyúsťuje do aplikácie pôvodných teoretických poznatkov na riešenie kvality zvarových spojov.

  12,50 Pridať do košíka
 • Náuka o materiáli

  Náuka o materiáli

  Učebnica je určená žiakom 1., 2., a 3. ročníka stredných odborných učilíšť pre povolania pánsky krajčír, dámsky krajčír a krajčírka. Obsahuje základné poznatky o textilných vláknach, tkaninách, pleteninách a ich väzbách, ako aj o úprave odevných materiálov so zameraním na odevársku prax.

  7,30 Pridať do košíka
 • Abc domáceho majstra- József Szucs

  ABC domáceho majstra

  Predkladaná kniha nemá tvoriť univerzálnu učebnicu pre domáceho majstra, ale má mu byť pomocníkom pri jeho činnosti a pre niekoho možno rozhodujúcim pilierom získania odvahy pre domáce majstrovanie.

  7,50 Pridať do košíka
 • Priehrady a nádrže na Slovensku

  Priehrady a nádrže na Slovensku

  Autori tejto mononografie v snahe zdokumentovať výstavbu a prevádzku nádrží a priehrad a zachytiť parametre jednotlivých objektov na všeobecné použitie, spracovali problematiku na vysokej odbornej úrovni.

  18,80 Pridať do košíka
 • Automatizovaný systém spracovania textových informácií

  Automatizovaný systém spracovania textových informácií

  Kniha prináša najnovšie poznatky v oblasti textového spracovania informácií. Je pomôckou na rýchle získanie požadovaných informácií prostredníctvom informačných systémov. Programové nástroje a pracovné postupy sú spracované takou formou, aby si ich používatelia mohli zaviesť vo svojich podmienkach.

  10,00 Pridať do košíka