Technika

Zobrazených 1–16 z 25 výsledkov

 • Amatérske opravy televízorov

  Amatérske opravy televízorov

  V knihe sa opisujú opravy čiernobielych televíznych prijímačov amaterskými prostriedkami. Členenie knihy umožňuje po prečítaní kapitol 1 až 6, vybrať si tú časť z kapitoly 7, kde sa opisuje postup pri odstraňovaní konkrétnej poruchy.

  1,60 Pridať do košíka
 • Zľava! Bezpečnostné predpisy pre zváranie elektrickým oblúkom- Radomil Hronek, Helmut Frič

  Bezpečnostné predpisy pre zváranie elektrickým oblúkom

  S rastúcim využívaním zvárania v technickej praxi sa stupňuje aj ohrozenie života a zdravia zváračov. Preto treba čoraz väčšmi v dielňach a na pracoviskách viesť pracovníkov k opatrnosti a predchádzať úrazom. Na ochranu zdravia a života zváračov sa z tohto dôvodu vydali bezpečnostné a hygienické predpisy.

  1,40 Pridať do košíka
 • Elektrické stroje

  Elektrické stroje

  Učebnica pre OŠ a majstrovské školy elektrotechnické.

  4,90 Pridať do košíka
 • Zľava! Instalatérské práce - domáci kutil

  Instalatérské práce – domáci kutil

  Technika – projekty – materiály. Obsahuje množstvo návodov a fotografií.

  3,80 Pridať do košíka
 • Kvalifikační příručka radiotechnika

  Kvalifikační příručka radiotechnika

  Úkolem, který si autor vytkl, je „poskytnout snadno přístupnou informaci o fyzikálních základech, základních principech, prvcích a zapojeních v nejdůležitějších oblastech“ radiotechniky.

  16,00 Pridať do košíka
 • Making the World Work Better

  Making the World Work Better

  Presents the history of IBM and the influence that it has had on American industry, examining its pivotal role in the mid twentieth-century development of computer technology.
  7,50 Pridať do košíka
 • Zľava! Německo-český technický slovník

  Německo-český technický slovník

  Slovník obsahuje asi 80 000 termínů a terminologických sousloví ze všech oborů techniky. Byl sestaven na základě excerpce původní odborné literatury, a to jak knižní, tak časopisecké.

  2,40 Pridať do košíka
 • Od logických obvodů k mikroprocesorům I.

  Od logických obvodů k mikroprocesorům I., II., III.

  První díl podává přehled o základních principech a metodách návrhu kombinačních a sekvenčních logických obvodů. Druhý díl se věnuje zjednodušování logických funkcí a syntéze kombinačních a sekvenčních obvodů s uvedením četných příkladů.

  8,50 Pridať do košíka
 • Plošný tranzistor v impulzových obvodoch

  Plošný tranzistor v impulzových obvodoch

  Kniha je určená pre vyššie a stredné technické kádre, predovšetkým vo výskume a vo vývojových strediskách príslušných priemyselných odvetví. Oboznamuje čitateľov s použitím tranzistorov i impulzových obvodov pre účely automatizácie a mechanizácie priemyslu.

  7,40 Pridať do košíka
 • Zľava! Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 1, 2- Ján Tibenský

  Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 1, 2

  Rozsiahla kolektívna monografia Priekopníci vedy a techniky na Slovensku (každý zv. asi 50 AH), ktorá sa postupne dostane do rúk čitateľov, je výsledkom mnohoročnej práce početného autorského kolektívu.

  22,20 Pridať do košíka
 • Príručka mechanizátora JRD a ŠM

  Príručka mechanizátora JRD a ŠM

  V príručke sú stručne spracované číselné a vecné informácie o poľnohospodárskej mechanizácii doplnené najzákladnejšími údajmi odborov, ktoré s praktickou mechanizáciou súvisia.

  9,50 Pridať do košíka
 • Radioamatérské konstrukce 4

  Radioamatérské konstrukce 4

  Kniha obsahuje návody na stavbu elektroakustických zaŕízení, nízkofrekvenčních zesilovačú, elektronických méřicích přístrojů, generátorů a dalších elektronických prístroju a zaŕízení.

  5,50 Pridať do košíka
 • Zľava! Radiotechnika do kapsy

  Radiotechnika do kapsy

  Přehledná příručka, která podává základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem, v níž lze nalézt základní vztahy i s jejich aplikacemi v praxi. Kniha je určena radioamatérům, studentům a širokému okruhu zájemců o radiotechniku.

  2,40 Pridať do košíka
 • Řemeslné práce svépomocí

  Řemeslné práce svépomocí

  Publikace souborně seznamuje se správnými technologickými a ekonomickými postupy, s materiály, nářadím a pracovními pomůckami při provádění různých řemeslných prací svépomocí – zednických, izolatérských…

  2,30 Pridať do košíka
 • Slovník stavebné mechaniky a příbuzných oborů v pěti řečích

  Slovník stavebné mechaniky a příbuzných oborů v pěti řečích

  1925 výrazov zo stavebnej mechaniky a príbuzných odborov v piatich jazykoch.

  5,70 Pridať do košíka
 • Solárna energia a jej využitie

  Solárna energia a jej využitie

  Kapitoly: Slnečná energia a jej konverzia, Klimatické pomery územia ČSSR vo vzťahu k slnečnej energii, Slnečná energia a architektúra, Uplatnenie kritérií slnečnej energie v urbanizme, Optimálne tepelno-technické vlastnosti budov, využívajúcich slnečnú energiu, …

  13,00 Pridať do košíka