Technika

Zobrazených 1–16 z 30 výsledkov

 • Amatérske opravy televízorov

  Amatérske opravy televízorov

  V knihe sa opisujú opravy čiernobielych televíznych prijímačov amaterskými prostriedkami. Členenie knihy umožňuje po prečítaní kapitol 1 až 6, vybrať si tú časť z kapitoly 7, kde sa opisuje postup pri odstraňovaní konkrétnej poruchy.

  1,60 Pridať do košíka
 • Bezpečnostné predpisy pre zváranie elektrickým oblúkom- Radomil Hronek, Helmut Frič

  Bezpečnostné predpisy pre zváranie elektrickým oblúkom

  S rastúcim využívaním zvárania v technickej praxi sa stupňuje aj ohrozenie života a zdravia zváračov. Preto treba čoraz väčšmi v dielňach a na pracoviskách viesť pracovníkov k opatrnosti a predchádzať úrazom. Na ochranu zdravia a života zváračov sa z tohto dôvodu vydali bezpečnostné a hygienické predpisy.

  3,70 Pridať do košíka
 • Elektrické stroje

  Elektrické stroje

  Učebnica pre OŠ a majstrovské školy elektrotechnické.

  4,90 Pridať do košíka
 • Elektronika a sdělovací technika

  Elektronika a sdělovací technika

  Elektronika a sdělovací technika pro střední průmyslové školy elektrotechnické: Obor: silnoproudá elektrotechnika.

  4,90 Pridať do košíka
 • Instalatérské práce - domáci kutil

  Instalatérské práce – domáci kutil

  Technika – projekty – materiály. Obsahuje množstvo návodov a fotografií.

  4,50 Pridať do košíka
 • Karpatské lesní železnice- Aleš Kučera, Aleš Bílek

  Karpatské lesní železnice

  Fotografická kniha prináša nezabudnuteľné čiernobiele a farebné fotografie z lesných železníc Poľska, Rumunska, Slovenska a Ukrajiny. Snímky zachytávajú ich neopakovateľnú a mnohokrát už neexistujúcu atmosféru dopravy na týchto dráhach vo všetkých ročných obdobiach.

  59,00 Pridať do košíka
 • Kvalifikační příručka elektroinstalatéra

  Kvalifikační příručka elektroinstalatéra

  Formou otázek a odpovědí probírá celý pracovní obor instalatéra včetně platných předpisů, norem a kvalifikačních popisů. Seznamuje s normami ČSN a ON, s vyráběným elektroinstalačním materiálem, typizovanými výrobky…

  16,00 Pridať do košíka
 • Kvalifikační příručka radiotechnika

  Kvalifikační příručka radiotechnika

  Úkolem, který si autor vytkl, je „poskytnout snadno přístupnou informaci o fyzikálních základech, základních principech, prvcích a zapojeních v nejdůležitějších oblastech“ radiotechniky.

  16,00 Pridať do košíka
 • Kvalifikační příručka svářeče el.obloukem - Rudolf Krňák

  Kvalifikační příručka svářeče elektrickým obloukem

  Tato příručka je určená pro samostatné studium i pro školení svářečů elektrickým obloukem. Probírá celý pracovní obor svářeče, teoretické i praktické nauky doplňující výcvik svářečů a připravující dorost i dospělé k předepsaným zkouškám. Navazuje na Základní kvalifikační učebnici strojírenství, vydanou také v nakladatelství PRÁCE.

  11,50 Pridať do košíka
 • Making the World Work Better

  Making the World Work Better

  Presents the history of IBM and the influence that it has had on American industry, examining its pivotal role in the mid twentieth-century development of computer technology.
  7,50 Pridať do košíka
 • Nabíječe a nabíjení

  Nabíječe a nabíjení

  Kniha popisuje vlastnosti akumulátorů, jejich měření, kontrolu, opravy i údržbu. Přináší návody na stavbu nabíječek vhodných pro amatéry i náročnější zapojení pro poloprofesionální praxi.

  4,80 Pridať do košíka
 • Navrhování betonových konstrukcí 1967

  Navrhování betonových konstrukcí ČSN 73 1201

  Československá státní norma 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí platí pro navrhování a posudzování konstrukcí a prefabrikátů z prostého, železového i předpjatéhohutného betonu o objemové hmotnosti větší než 1800 kg/m3 užívaných v bytové…

  6,00 Pridať do košíka
 • Navrhování elektrických zařízení podle předpisů ČSN

  Navrhování elektrických zařízení podle předpisů ČSN

  Kniha preberá elektrotechnické predpisy, ktoré je treba rešpektovať pri návrhu a riešení el. rozvodných zariadení a el. vedení v najrôznejších objektoch a prostredí.

  3,50 Pridať do košíka
 • Německo-český technický slovník

  Německo-český technický slovník

  Slovník obsahuje asi 80 000 termínů a terminologických sousloví ze všech oborů techniky. Byl sestaven na základě excerpce původní odborné literatury, a to jak knižní, tak časopisecké.

  4,50 Pridať do košíka
 • Plošný tranzistor v impulzových obvodoch

  Plošný tranzistor v impulzových obvodoch

  Kniha je určená pre vyššie a stredné technické kádre, predovšetkým vo výskume a vo vývojových strediskách príslušných priemyselných odvetví. Oboznamuje čitateľov s použitím tranzistorov i impulzových obvodov pre účely automatizácie a mechanizácie priemyslu.

  7,40 Pridať do košíka
 • Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 1, 2- Ján Tibenský

  Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 1, 2

  Rozsiahla kolektívna monografia Priekopníci vedy a techniky na Slovensku (každý zv. asi 50 AH), ktorá sa postupne dostane do rúk čitateľov, je výsledkom mnohoročnej práce početného autorského kolektívu.

  25,00 Pridať do košíka